VIP

שירות VIP הוא שירות מיוחד המיועד לאלה מבינכם המורגלים לאיכות ושירות ברמה הגבוהה ביותר ומעוניינים לשמור על פרטיות ועל דיסקרטיות מלאה.זמנכם יקר לכם ואתם מעוניינים להימנע מסידורים שאינם הכרחיים. הצרכים שלכם ברורים לנו ולכן ניישר קו עם אורח החיים אליו אתם מורגלים ונעניק לכם חוויית טיפול VIP המתאימה לכם ביותר.iStock_000016869138XSmall

למעט הניתוח והבדיקה המקדימה כל המפגשים כולל הוצאת תפרים יתקיימו בביתכם. אנו נתאים את מועד הניתוח לשעה ביום המתאימה לכם ביותר, בדרך כלל לתחילת היום או לסופו, על מנת לחסוך מכם זמן המתנה מיותר בתור, ובעיקר על מנת שפרטיותכם תישמר.

השירות כולל:

  • פגישה ראשונה עם המנתח ומתן ייעוץ מלא באשר לניתוח ככל שרק יידרש. במעמד זה יינתנו בידכם כל המסמכים וההנחיות הרלבנטיות לניתוח תוך היענות לצרכים המיוחדים לכם.

  • מועד הניתוח יתואם ככל הניתן למועד המתאים לכם ביותר.

  • במידה ותהיו מעוניינים יאסוף אתכם רכב ביום הניתוח מביתכם, ויחזירכם למקום המגורים בתום הניתוח.

  • בתום הניתוח אחות תלווה אתכם הביתה, תנחה אתכם באשר להנחת קומפרסים ובמידת הצורך תיתן בידכם את התרופות הרלוונטיות.

  • יום לאחר הניתוח יגיע לביתכם הרופא המנתח ויבצע את הביקורת האחר ניתוחית.

  • במידה ותהיו מעוניינים תגיע לביתכם מאפרת ותייעץ באשר לאיפור המתאים ביותר להסתרת הצלקות.

  • חודש וחצי לאחר הניתוח יגיע הרופא לביתכם שוב, לפגישת הערכה באשר לתוצאות הניתוח.

שאר הפרטים באשר לתהליך הרפואי תוכלו למצוא באתר זה ב-תהליך הטיפול.