מחלת ארובת העין הקשורה בבלוטת התריס – Thyroid Orbitopathy

הפרעות בתפקוד בלוטת התריס יכולות לערב גם את ארובת העין, ולהתבטא בבלט עין, פזילה וראיה כפולה, הפרעות בראיה, אודם וגירוי כתוצאה מחשיפת יתר של גלגל העין.

מעורבות ארובת העין יכולה להופיע כתוצאה מיתר פעילות בלוטת תריס, לעיתים גם מתת פעילות, ואף כהסתמנות מוקדמת לפני הופעתה של ההפרעה בפעילות הבלוטה.

בשלב הפעיל של המחלה האורך מספר חודשים עד שנה וחצי הטיפול כולל בראש ובראשונה איזון של בלוטת התריס, ולכן במקרים אלה נפנה את המטופל בשלב מוקדם לטיפול ומעקב מקביל אצל אנדוקרינולוג. ככלל לא נבצע ניתוחים בשלב הפעיל, אלא אם מדובר בהפרעה המסכנת את העין או את עצב הראיה.

בשלב הלא פעיל של המחלה ניתן לבצע תיקונים ניתוחיים. האינדיקציות לניתוח הינן:

1. הפרעה אסתטית.

2. חשיפת יתר של גלגל העין.

3. חשש או ירידה בתפקוד עצב הראיה.

הסיבה הראשונה היא השכיחה מכולן.

מגוון הניתוחים הוא אחב וחייב להיות מותאם לאופי ההפרעה:

1. טיפול ברטרקציה של העפעף – מצב בו העפעף נמצא במנח גבוה מדי. לקריאה מורחבת ראה – רטרקציה של העפעף (Lid Retraction).

2. הקטנת מפתח העין בזווית הלטרלית (חיצונית) על-ידי ניתוח קצר ופשוט בו תופרים את הזווית החיצונית של העפעף העליון והתחתון זה לזה.

3. דקומפרסיה של ארובת העין – ניתוח במהלכו פותחים את קירות ארובת העין ומאפשרים לרקמות המעובות להתפשט אל מחוץ לגבולות הארובה וכך להשיב את המראה הטבעי לקדמותו.